OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 1500 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II

i klas III Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II

w celu poinformowania o warunkach przebiegu sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu kończącego gimnazjum.

O godz. 1530 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas (wywiadówka).

Celem wywiadówki jest informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w połowie I semestru roku szkolnego 2015/2016.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

ŚWIĘTO SZKOŁY FILIALNEJ im. Orła Białego w PEŁNATYCZACH

 

pel15Dnia 10 listopada w Szkole Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z Narodowym Świętem Niepodległości i pasowaniem na ucznia klasy I. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ks. Proboszcz Jan Majkut. Po mszy św. cała społeczność szkolna udała się do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na początku został odśpiewany hymn państwowy. Następnie pani kierownik Janina Mamak przywitała przybyłych gości w osobach: Pana Jana Szajnego wicedyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu, ks. Jana Majkuta proboszcza parafii Pełnatycze, Panią Katarzynę Paluch radną Rady Gminy Zarzecze, Panią Sylwię Bembenek dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarzeczu, Pana Aleksandra Kasperskiego sołtysa wsi Pełnatycze, przedstawicieli rodziców i całą społeczność szkolną, po czym przybliżyła postać patrona szkoły. 11 listopada to ważny dzień, bliski każdemu Polakowi, dlatego aby uczcić pamięć bohaterów poległych za Ojczyznę uczniowie klasy II pod opieką pani Elżbiety Juchy przygotowali piękny program artystyczny, w którym przeprowadzili nas przez burzliwą historię odzyskania niepodległości.

Janina Mamak, Elżbieta Jucha

Czytaj więcej...

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

 

niepodl1511 listopada to znacząca data w historii Polski – ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

W dniu 10 listopada 2015r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony tej rocznicy. Uczniowie klasy III c PG przypomnieli historię trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Starali się uzmysłowić wszystkim, że być Polakiem – to znaczy należeć do narodu polskiego zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i przyszłości. Uczniowie poprzez odpowiednio dobrane utwory literackie i piosenki patriotyczne wyrażali swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę. Pierwsza część uroczystości została zakończona odśpiewaniem „Roty”.

Czytaj więcej...

JUBILEUSZ W ZESPOLE SZKÓŁ W ZARZECZU

 

15rocznica6 listopada br. w Zespole Szkół w Zarzeczu obchodzono 15-lecie nadania imienia Jana Pawła II szkole podstawowej i publicznemu gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym podczas której Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski przekazał relikwie Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. wszyscy udali się przed figurę Patrona Szkoły, gdzie zgodnie z ceremoniałem szkolnym odmówiono modlitwę i złożono kwiaty i znicze oraz odśpiewano „Barkę”.

           

Czytaj więcej...

Otrzęsiny w gimnazjum

27 października 2015 roku w gimnazjum odbyła się zabawa otrzęsinowa dla klas pierwszych. Uczniowie klas pierwszych rywalizowali ze sobą w zadawanych im przez klasę 2b zadaniach. Ich zmagania oceniało jury w składzie: Katarzyna Kowal, Weronika Pawłowska i Kacper Kuras, którzy przyznawali od jednego do trzech punktów. Zadania były bardzo trudne m.in. ugryzienie wiszącego jabłka, "ogolenie" balona z wodą, czy narysowanie swojego wychowawcy mając na oczach opaskę. Wszystkie klasy bardzo się starały lecz tylko jedna klasa mogła zwyciężyć i udało się to klasie Ib. Na koniec wszyscy uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę.  Wszyscy bawili się dobrze i długo będą mile wspominać tamten wieczór.

Anna Wygnaniec