WRĘCZENIE NAGRÓD KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA NASZYCH UCZNIÓW

01nagrodyW dniu 1 czerwca 2020 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu Anna Krzeszowska -Gwóźdź wręczyła nagrody naszym uczniom Patrycji Stęc z klasy V ( za zajęcie I miejsca) oraz Szymonowi Bierzyńskiemu z klasy VI (za zajęcie III miejsca). Uczniowie ci brali udział w konkursie plastycznym pt. „Mój świat- moja rzeczywistość w czasie epidemii koronawirusa organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu. W uroczystości wręczenia nagród wziął udział Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych Katarzyna Kulpa oraz dyrektorzy naszej szkoły dr Krzysztof Majkowski oraz Jan Szajny.

Czytaj więcej...

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

0106Z okazji Dnia Dziecka , w dniu 1 czerwca do naszej szkoły zawitała delegacja z Urzędu Gminy w Zarzeczu: Wójt Gminy Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Krzeszowska- Gwóźdź oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych Katarzyna Kulpa. Uczniowie otrzymali   nie tylko życzenia, ale także kosz słodyczy oraz piłki i rakiety do badmintona. Podobne upominki zostały przekazane również dla uczniów ze szkół filialnych w Pełnatyczach i Rożniatowie.

Czytaj więcej...

Informacja

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

Nauczyciele oczekują na uczniów, w dniach pracy Szkoły, od godziny od 800 .

Należy wcześniej zgłosić chęć konsultacji nauczycielowi przedmiotu, którym uczeń jest zainteresowany – poprzez dziennik elektroniczny.

Konsultacje nie zwalniają z obowiązku realizacji zadań w ramach zdalnego nauczania.

W ramach spotkań nauczyciele będą wspierać uczniów w działaniach niezbędnych w celu opanowania podstawy programowej.

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.

Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli jest się chorym lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Jeżeli nie możesz przyjść na konsultacje, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Należy zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.

W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.

Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli są przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Należy bezwzględnie przestrzegać procedur postępowania w pracy z dziećmi w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Zespole Szkół w Zarzeczu, opracowanych w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Rodzic posyłając dziecka do szkoły, zapoznaje się z obowiązującymi w placówce procedurami. Podpisuje oświadczenie o posłaniu dziecka szkoły (załącznik nr 8).

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓL W ZARZECZU

Dzień dziecka

„Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca papieża jest każde dziecko. I miłością serca papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko”.

Jan Paweł II

1 czerwca będziemy obchodzić Dzień Dziecka! To święto nie tylko maluchów, ale i także nas dorosłych, którzy w oczach swoich rodziców nadal są małymi dziećmi. Dzień Dziecka po brzegi wypełniony jest przeróżnymi atrakcjami, prezentami i najszczerszymi życzeniami.

My również życzymy: niech uśmiech nie schodzi w tym dniu z Waszych twarzy. Niech cały dzień będzie wypełniony zabawą i śmiechem. Niech wszystkie problemy i zmartwienia tego dnia schowają się w kąt. Niech świat i Wasze otoczenie zaskakuje Was tylko pozytywnie. I niech Dzień Dziecka trwa przez kolejne 365 dni.

Tęsknimy za Wami!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Zarzeczu

Nowe procedury

W związku z możliwością powrotu uczniów do szkoły w klasach I-III oraz konsultacji w klasach starszych zamieszczamy nowe procedury dla uczniów i oświadczenie rodzica.

 

Oświadczenie rodzica - szkoła

Procedury - szkoła