OGŁOSZENIE

 

W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1630odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej

im Jana Pawła II w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z dwóch części:

1) spotkania ogólnego na górnym korytarzu,

2) spotkania w salach lekcyjnych (wykaz sal w załączeniu i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku),

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

                                     dr Krzysztof Majkowski

Lp

Klasa

Wychowawca

Nr sali

Lokalizacja

1

0 a

Bożena Nosek

202

I piętro

2

0 b

Danuta Jamroży

101

parter

3

I

Wioletta Brzezowska

203

I piętro

4

II a

Wiesława Dziedzic

201

I piętro

5

II b

Małgorzata Rochacka

225

I piętro

6

III a

Wacław Wdowiak

224

I piętro

7

III b

Beata Prymon

204

I piętro

8

IV a

Marta Goń

106

parter

9

IV b

Barbara Zięba

218

I piętro

10

V a

Barbara Pawłowska

205

I piętro

11

V b

Andrzej Wołtosz

123

parter

12

VI a

Dorota Wątroba

221

I piętro

13

VI b

Monika Stępień

209

I piętro

14

VI c

Agnieszka Więcek

109

parter

15

VII a

Justyna Jamroży

124

parter

16

VII b

Grażyna Rzeszutek

206

I piętro

17

VIII a

Maria Przybylak

114

parter

18

VIII b

Małgorzata Sander

115

parter