„Tak niedawno żeśmy się poznali, a dziś już rozstania nadszedł czas”...

akonrW dniu 19 czerwca 2019 roku w Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Zarzeczu, w której uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami z Zespołu Szkół w Zarzeczu. Mszę Świętą celebrowali ks. Jakub Kustroń i Krzysztof Senejko, a słowo Boże wygłosił ks. Jakub Kustroń.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się do szkoły.

   Uroczystość w szkole rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie kierownik szkoły pani Anna Polit podsumowała kończący się rok pracy i wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyła wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe. Dzieci uczęszczające do zerówki otrzymały pamiątkowe dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego. Natomiast trzecioklasistom zostały wręczone dyplomy ukończenia klasy III.

 

Pani Anna Polit podziękowała odchodzącym rodzicom uczniów klasy III za wieloletnią współpracę w Radzie Rodziców.

W dalszej części uroczystości nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru. Uczniowie klasy III pożegnali się ze sztandarem szkoły i przekazali sztandar uczniom klasy II, którzy złożyli uroczystą przysięgę. Po części oficjalnej uczniowie klasy III pod opieką swojej wychowawczyni Danuty Podolak przedstawili krótki pożegnalny program artystyczny. Swój program artystyczny przygotowała także klasa II, która pożegnała trzecioklasistów w imieniu całej społeczności szkolnej oraz wręczyła im drobne upominki. Ten dzień uczniowie klasy III z pewnością zapamiętają na długo, gdyż właśnie teraz zamknęli pewien rozdział w swoim życiu.
''Codziennie życie będzie stawiało przed nimi coraz to nowe wyzwania, których rozwiązanie będzie trudniejsze. Kolorową krainę dziecięcych marzeń przesłoni szara mgła codzienności...''

Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami i po odbiór świadectw.

Życzymy wszystkim zasłużonego wypoczynku, miłych i słonecznych wakacji.

Danuta Podolak