Ogólnopolski konkurs „Do hymnu”

ahymn1Nasza szkoła wzięła udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” organizowanego przezNarodowe Centrum Kulturyz okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości . Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Nasza społeczność szkolna zaśpiewała wszystkie zwrotki „Hymnu”, „Roty” i „Ody do radości”.

Śpiewanie dobyło się na hali sportowej 4 kwietnia 2019 r. w obecności komisji konkursowej, która nagrała chóralny śpiew 328 uczniów pod dyrygenturą p. Justyny Jamroży. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania w formie dyplomów za śpiew dla naszej Ojczyzny czego wyrazem były słowa: „Dla Ciebie Polsko”. Na ogłoszenie wyników czekamy do czerwca.