WYNIKI REKRUTACJI

 
Prosimy rodziców zakwalifikowanych dzieci o potwierdzenie do dnia 26 kwietnia 2019 r. woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie szkoły.