ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH (ZERÓWEK dla 6 i 5 latków) ORAZ DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZARZECZU, SZKOŁY FILIALNEJ W PEŁNATYCZACH ORAZ SZKOŁY FILIALNEJ W ROZNIATOWIE

 

arekr19

Zapisu dzieci do przedszkola publicznego, zerówek (dla dzieci 6 i 5 letnich) oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 należy dokonać w terminie od 13 marca do 29 marca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 28 stycznia 2019 r. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 700-1500)

 

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnch w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Załączniki nr 1 i 2 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do ZERÓWKI.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP.