Pierwszy krok za nami…

W październiku odbywają się pierwsze etapy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Udział w konkursach wymaga od uczniów sporo wysiłku i dodatkowej pracy, ponieważ tematyka niejednokrotnie wykracza poza zakres podstawy programowej i realizowanego na danym etapie materiału. Wytężona praca niektórych uczniów przyniosła już pierwsze efekty. Uczennica klasy Ib Karolina Barylak zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu przedmiotowego z historii. Uczeń klasy Ic Tomasz Stecura zakwalifikował się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza”.

Sukcesem zakończył się również udział w pierwszym etapie uczniów klasy VIa; Julia Hejnosz i Daniel Nowosiad zakwalifikowali się do kolejnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza”. Wszyscy uczniowie rozpoczęli przygotowania do udziału w kolejnym etapie. Życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                      BK