Ogłoszenie

Wszystkich uczniów, rodziców oraz przyjaciół zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu, które odbędzie się

 1 IX 2014 r.

 

Przebieg uroczystości:

845 – zbiórka prze budynkiem Zespołu Szkół w Zarzeczu,

900 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. Michała Archanioła w Zarzeczu,

1015 – spotkanie pod pomnikiem patrona szkoły św. Jana Pawła II,

1030 – apel na hali Gminnego Centrum Sportu,

1100 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych,

1130 – odwozy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

dr Krzysztof Majkowski

 

Przywozy do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 

720 – Pełnatycze PG + Cząstkowice PG

740 – Siennów PG+ Rożniatów PG 

800 – Zalesie PG+ SP 

810 – Kisielów PG+ SP 

820 – Łapajówka PG +SP 

835 – Pełnatycze SP+ Cząstkowice SP

850 – Rożniatów SP + Filia