OGŁOSZENIE

 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz. 1530 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas (wywiadówka).
Celem wywiadówki jest informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w połowie II semestru roku szkolnego 2013/2014.
Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.
Liczę na niezawodne przybycie.

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski