OHP, jako możliwość rozwoju młodzieży powiatu przeworskiego

ohp Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Przeworsku, jednostki OHP mieszczące się przy ulicy Lwowskiej16 zapraszają młodzież uczącą się oraz osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia do wzięcia udziału w projekcie „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia aktywizacyjne, cykle indywidualnych i grupowych informacji oraz porad zawodowych mają miejsce przez cały rok kalendarzowy.

Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Osoby zarejestrowane w jednostce mają dostęp do aktualnych ofert pracy oraz możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach.

 

Oferta Punktu Pośrednictwa jest ofertą atrakcyjną dla uczniów ze względu na zbliżające się ferie – daje możliwość znalezienia dodatkowego, chociaż krótkotrwałego zarobku; a także stwarza możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, które odpowiadają zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy.

Sporządziła:

Magdalena Stępak – Pośrednik Pracy - stażysta PPP PK

Lidia Pacholasz – Doradca Zawodowy - stażysta MCK PK

13.01.2014