Sukcesy Zespołu Śpiewaczego

zesp17Zespół Śpiewaczy wystąpił 10 września 2017 r. w XIX Regionalnym Przeglądzie Grup Śpiewaczych „Festyn pod platanem” i zajął I miejsce w kategorii zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

           Przegląd włączony został w tym roku do programu 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, będących wspólnym działaniem Rady Europy i Komisji Europejskiej, koordynowanym w Polsce przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, a na Podkarpaciu przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem, realizowanym pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Środowiska i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Czytaj więcej...

Dożywianie uczniów i pomoc materialna

 

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Zarzecze w roku szkolnym 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu przypomina o składanie wniosków przez osoby zainteresowane dożywianiem dzieci w szkole.
Dożywianie w szkołach na terenie gminy Zarzecze rozpocznie się od dnia 5.09.2017r., prowadzić je będzie Spółdzielnia Socjalna „Rezydencja pod Platanem”
Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole wynosi 771,00zł na osobę w rodzinie tj. 150% kryterium dochodowego (514zł x 150% = 771,00zł) oraz jeżeli w rodzinie występuje jeden z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu (budynek Urzędu Gminy Zarzecze – pokój Nr 2 )

Czytaj więcej...

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

nowyr17Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 4 września br. mszą św. w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz Jakub.

We mszy św. uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu z pocztami sztandarowymi na czele, nauczyciele oraz rodzice.

            Po mszy św. ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe udaliśmy się na halę sportową, gdzie wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły dr Krzysztof Majkowski. Z kolei wicedyrektor Jan Szajny przeczytał nazwiska dzieci, które będą uczęszczały do zerówek, klas pierwszych oraz siódmych szkoły podstawowej. W gimnazjum w obecnym roku szkolnym pozostają klasy drugie oraz trzecie zgodnie z przeprowadzaną reformą oświaty.

           

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

Wszystkich uczniów, rodziców oraz przyjaciół zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu, które  odbędzie się

4 IX 2017 r.

Przebieg uroczystości:

845 – zbiórka przed budynkiem Zespołu Szkół w Zarzeczu,

900 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. Michała Archanioła w Zarzeczu,

1015 – spotkanie przed figurą patrona szkoły św. Jana Pawła II,

1030 – apel na hali Gminnego Centrum Sportu,

1100 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych,

1130 – odwozy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

dr Krzysztof Majkowski

PRZYWOZY NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

730 – Siennów

745 – Pełnatycze SP + PG

800 – Rożniatów SP + PG

815 – Zalesie

825 – Kisielów

835 – Łapajówka

845 – Rożniatów - Szkoła Filialna

 

Piknik rodzinny „ Witajcie wakacje”

p2W niedzielę 25 czerwca 2017r. przy Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie po raz trzeci odbył się „Piknik Rodzinny – Witajcie wakacje’’.

Piknik rozpoczęła przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Grzeszczak od oficjalnego przywitania zaproszonych gości: Tadeusza Kiełbowicza Przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pieniążka Przewodniczącego Rady Gminy w Zarzeczu, Wiktora Kobę Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury w Zarzeczu, Zenona Ruchlewicza Dziekana Parafii w Zarzeczu, Krzysztofa Majkowskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu, Małgorzatę Górską Radną wsi Rożniatów, Marię Chudy sołtys wsi

Czytaj więcej...