Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

W dniu 22 września 2016 r. (czwartek) o godz. 1530odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z trzech części:

1) spotkania ogólnego na górnym korytarzu gimnazjum,

2) spotkania w salach lekcyjnych (wykaz sal w załączeniu i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku),

3) pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Rodziców.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

Czytaj więcej...

Rodzinny Rajd Rowerowy

1122Zapraszamy do wzięcia udziału w planowanym na dzień 17.09.2016r.

Rajdzie Rowerowym „Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Czytaj więcej...

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

nowy16Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą św. w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz Piotr Sobolak. We mszy uczestniczyli uczniowie   Zespołu Szkół w Zarzeczu z pocztami sztandarowymi na czele, nauczyciele oraz rodzice.

Po mszy św. udaliśmy się przed figurę patrona, św. Jana Pawła II. Przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli kwiaty i znicze, następnie odśpiewaliśmy hymn państwowy i „Barkę”, a ksiądz Piotr odmówił modlitwę do św. Jana Pawła II.

Później przeszliśmy na halę sportową, gdzie wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły dr Krzysztof Majkowski. Z kolei wicedyrektor szkoły mgr Jan Szajny przeczytał nazwiska dzieci, które będą uczęszczały do zerówek, klas pierwszych szkoły podstawowej, klas pierwszych gimnazjum oraz przedstawił wychowawców tych klas.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

 

Wszystkich uczniów, rodziców oraz przyjaciół zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu, które  odbędzie się

 1 IX 2016 r.

Przebieg uroczystości:

845 – zbiórka przed budynkiem Zespołu Szkół w Zarzeczu,

900 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. Michała Archanioła w Zarzeczu,

1015 – spotkanie przed figurą patrona szkoły św. Jana Pawła II,

1030 – apel na hali Gminnego Centrum Sportu,

1100 – spotkanie uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych,

1130 – odwozy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

dr Krzysztof Majkowski

Czytaj więcej...

Ważne informacje

INFORMACJA dotycząca przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze na rok szkolny 2016/2017

Informuję, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od 1 września 2016r. do dnia 15 września 2016r., a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do dnia 15 października 2016r.

Czytaj więcej...